L

Laura en Marianne

Keep walking for a better future
from €3,000 (91%)

Kinderen in Ghana een goede toekomst bieden. Voor € 3000 kan SOS kinderdorpen 2 kinderen een jaar lang voorzien van kleding, eten, een opleiding en medische zorg.  Elk kind heeft recht  op een liefdevolle familie, onderwijs en medische zorg. Kinderen zonder ouders hebben op deze manier een toekomst en kunnen als ze volwassen zijn bijdragen aan een betere situatie in hun eigen land. SOS kinderdorpen zorgt er ook voor dat families die het moeilijk hebben hulp krijgen bij het grootbrengen van hun kinderen, zodat deze kinderen niet op straat terecht komen.

ENGLISH 

Collect as much money as possible by walking 24 hours for the children in Ghana. SOS children village will use this money to give children without parents a new home with a SOS mother, brothers and sisters. They will go to school and have medical care. In this way they can grow to be responsible adults and tribute to a better situation in their own country.

For more info on SOS children’s villages go to https://www.sos-childrensvillages.org/

Info on the hike in Ghana is only available in Dutch https://www.sosthehike.nl

If you have trouble filling in the details for the payment as they are in Dutch, please send a personal message on Facebook or Whatsapp and we will send you a translation. 

FRANÇAIS

Aucun enfant devrait grandir seul. Pour € 1500 SOS Village d’ Enfants peux aider un enfant pendant un an. Nous allons marcher 24 heures au Ghana, le 16 & 17 novembre.  Si vous voulez nous aider à collecter le € 3000 qu’ il nous faut pour pouvoir participer, nous vous demandons de clicker sur le bouton *doneer nu*. Le site est en Néerlandais. Si vous avez besoin d’un aide pour remplir le formulaire, envoyez nous un mail sur mdubreuil134@gmail.com. Merci beaucoup. 

Infomation sur SOS Villages d’Enfants en Français: https://www.sosve.org

Information sur la marche au Ghana est seulement en Néerlandais sur https://www.sosthehike.nl

View all
€15 16-11-2019 | 11:17
€50 08-11-2019 | 14:44
€25 07-11-2019 | 19:06
€10 07-11-2019 | 10:51 Zet m op!
€10 05-11-2019 | 23:54 Succes lieverd!! X